Tumblelog by Soup.io
 • dusielecc
 • kudlaty
 • ER1
 • s3
 • fabricpicture
 • xbox2
 • Nux
 • Cycedupy
 • 2049
 • soupaztrupa
 • 2017
 • soczi
 • FuckinUser
 • Jonda
 • diirty
 • prno
 • mantonis
 • pjsx
 • shaybenasulin
 • zzana
 • Xeni
 • Jourgen
 • trueloveortruepain
 • lsx
 • PrezesRadyMinistrow
 • Valkirias
 • shapesofshadows
 • white-eyes
 • barkerbriv
 • potatos
 • vronk
 • gdziejestola
 • vistavio
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
Reposted frommessinhead messinhead viaadaaa93 adaaa93
8903 457a 500
Reposted from777727772 777727772 viabadblood badblood
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viamadadream madadream
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
3181 c475 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viatomash tomash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
7868 59b3
R.I.P. Dolores O’Riordan 1971 - 2018
Reposted from777727772 777727772 viaPicki91 Picki91
Reposted frommuotipoju muotipoju viasohryu sohryu
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
1794 7fb0
Reposted fromcountingme countingme viawiks wiks
7191 73e7
Reposted fromrottentomate rottentomate viasatyrlane satyrlane
6753 2fd4
Reposted fromhagis hagis viahighlmittel highlmittel
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viawiks wiks
7568 f4a3 500
Reposted fromotters otters viazurawianiaczka zurawianiaczka
0641 e22c
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
9922 2e57
Reposted fromnamelessberry namelessberry viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl