Tumblelog by Soup.io
 • shaybenasulin
 • zzana
 • Xeni
 • Jourgen
 • trueloveortruepain
 • lsx
 • PrezesRadyMinistrow
 • Valkirias
 • shapesofshadows
 • white-eyes
 • barkerbriv
 • potatos
 • vronk
 • gdziejestola
 • vistavio
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Tags: olaczyta

August 23 2017

8858 1eda 500
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viakhal khal
4563 5204 500
Reposted from2017 2017
2470 80b9 500
Reposted from2017 2017
2448 993f 500
Reposted fromLunarr Lunarr via1900AD 1900AD
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaPoranny Poranny
0224 eb3e 500
Reposted fromLotta12 Lotta12 viaPoranny Poranny
3772 45f1 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
8351 29c3 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viasucznik sucznik
5558 2364
Reposted fromerotyzm erotyzm
5080 1431 500
Reposted fromPoranny Poranny viaovtza ovtza
Pójdziemy ze sobą powoli obok
Do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo
Bez słowa i snu w zachwycie nocą a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością

Będziemy tam nago biegali po łąkach okryją nas drzewa gdy zajdą wszystkie słońca
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim

Twoje łzy miażdżą mi serce
i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej

Po drugiej stronie na pustej drodze
tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną
dotykam stopą dna
Po drugiej stronie na pustej drodze
czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach nie mówiąc prawie nic

Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo
W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu

Twoje łzy miażdżą mi serce
i usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej
Po drugiej stronie na pustej drodze
tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna
Po drugiej stronie na pustej drodze
czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach nie mówiąc prawie nic
— Myslovitz; W Deszczu Maleńkich Żółtych Kwiatów
Tags: ;
Reposted byletha0persona-non-gratapoppyseedfeedingthesoulepitutusbadassfromhellkhalmakemeatealekkaprzesada
I czując cię obok
opowiem o wszystkim
jak często się boję
i czuję się nikim
Tags: olasłucha
Reposted bydivipersona-non-gratadeepbluexlottibluebellpiehusinsomniahumanstorysinfoniademiedokhal
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakhal khal
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viakhal khal
Czas ostatnich już nocy schyłku lata.
— Coma; Ekhart
Tags: ;
Reposted bysanitasbadalenalexxiealliwantisyoudiviimaybebadkazdysieliczybesomeoneelsebadassfromhellendlesslove16khalcatscradleyouaresonaiveasylopathwikswinnym-swiecieMisqa
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl