Tumblelog by Soup.io
 • faceID
 • magnetowid
 • windows95
 • frozetteniskogen
 • noirr
 • kolegakolegi
 • Lunarr
 • smiecixx
 • luvsick
 • petite-blanche
 • cyel
 • Poranny
 • Worldofsexx
 • CasandraJohnson
 • wybuchmuzgu
 • Myeyes
 • ParusMajor
 • mrasz
 • Honda64
 • stonks
 • 1997
 • dusielecc
 • kudlaty
 • ER1
 • s3
 • fabricpicture
 • xbox2
 • Nux
 • Cycedupy
 • 2049
 • soupaztrupa
 • 2017
 • soczi
 • FuckinUser
 • Jonda
 • diirty
 • prno
 • mantonis
 • pjsx
 • shaybenasulin
 • zzana
 • Xeni
 • Jourgen
 • trueloveortruepain
 • lsx
 • PrezesRadyMinistrow
 • Valkirias
 • shapesofshadows
 • white-eyes
 • barkerbriv
 • potatos
 • vronk
 • gdziejestola
 • vistavio
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

Reposted fromencafe encafe
3453 dbba 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
3462 570a
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
4343 a26b 500
Reposted fromsailormoon sailormoon

Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak powinna trzeć ser. 

Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. 

Możesz ją klepnąć w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć z niej to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu na- karmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze... Zaprawdępowiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.

— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea viaNoCinderella NoCinderella
3826 878a 500
Reposted fromfaceID faceID viawhiteandblack whiteandblack
3493 1c34 500
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety
3865 5935 500
Reposted fromHBO HBO viamemez memez
1359 a76c
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viamemez memez
6351 4a16 500
Reposted fromGalGadot GalGadot
3872 3f91 500
Reposted frompiehus piehus
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viapsychicdevil psychicdevil
3007 8f0e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko
9733 3c7f 500
3630 6128 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viamemez memez
3492 f1a2 500
Reposted fromfapucino fapucino viafeet-fetish feet-fetish
3504 fdb3 500
Reposted fromfapucino fapucino viafeet-fetish feet-fetish
3505 5ab2 500
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety
6180 326a 500
Reposted fromsavatage savatage viansfy nsfy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl